Våre tjenester

Tonsillectomi (fjerning av halsmandler)

Disse sitter på begge sider i svelget ved tungeroten, og fjernes kun i narkose. Operasjonen tar i alt 1/2 til 1 time, og det brukes stort sett kun «kalde instrumenter», d.v.s. ikke laser eller lignende. Etter inngrepet ligger man på postoperativrom/oppvåkningsrom under overvåkning av anestesisykepleier til man er våken og klar til å reise hjem. Den som er operert skal ikke være alene første døgn etter operasjonen.

Adenotomi (fjerning av falsk mandel / «polypp» / adenoid)

Denne sitter bak i nesesvelget, over den bløte gane, og kan blokkere for luften gjennom nesen (fører til munnpusting), samt blokkere tuben/gangen som går mellom nesesvelget og mellomøret – dette fører til at mellomøret ikke dreneres for væske, luft ikke kommer opp, og man får en kronisk væsketilstand/betennelsestilstand i mellomøret. Adenoiden fjernes med ringkniv i narkose. Oppvåkning under observasjon av anestesi-/narkose-sykepleier på postoperativ avdeling.

Ventilasjonsrør (dren) i trommehinnen

Gjøres på barn i narkose. Målet med inngrepet er få få ut væsken som er i mellomøret gjennom et lite snitt i trommehinnen. For å unngå at væsken kommer tilbake så snart trommehinnen gror igjen, legger man inn et rør som holder mellomøret luftet. Har man fått satt i dren i trommehinnene skal man være forsiktig med vann med trykk (f.eks. spyling med dusj, hopping i vannet, dykking osv) inn i øret. Røret/drenet faller som regel ut av seg selv. Gjør det ikke det, fjernes det etter 2 år.