Informasjon til pasienter

Til pasienter ved klinikken:

Informasjon om våre klinikkprosedyrer og retningslinjer:

 1. Registrering ved ankomst: Vennligst registrer deg i resepsjonen når du ankommer klinikken.
 2. Betaling: Vær oppmerksom på at dersom du forlater klinikken uten å betale for timen din vil vi fakturere deg  
 3. Avbestilling: Avbestilling skal skje minimum 24 timer før timen for å unngå et gebyr.
 4. Ikke møtt til timen: Uteblivelse fra avtalen uten avbestilling senest 24 timer før avtalt tidspunkt vil bli fakturert med 700 kr, i tillegg til fakturagebyr.
 5. Henvisninger: Vi behandler henvisninger fortløpende, og du vil motta innkalling til timen din vis SMS. Behandlingstiden er 10 virkedager.
 6. Konsultasjon før operasjon: Pasienter som skal operere mandlene skal alltid ha en konsultasjon hos Dr. Gotheim i forkant av operasjon. Selv om du allerede er blitt vurdert for en operasjon, må vi gjennomføre en egen undersøkelse for å planlegge inngrepet ditt.
 7. Ventetider: Ventetidene varier og blir vurdert etter alvorlighetsgrad og kapasitet
  • Operasjon for mandler har en ventetid på omtrent 4 måneder.
  • Generell ventetid for Øre-nese-hals relaterte sykdommer er omtrent 2 måneder.
  • For pasienter med hørsels- og hørselsrelaterte sykdommer er ventetiden ca. 6 måneder for nyhenviste pasienter.
 8. Barnelege: Vår barnelege Roger Pedersen har kort ventetid og tar imot pasienter fortløpende.
 9. Dersom du kommer pga mulig allergi og bruker allergitabletter, må disse ikke tas siste 7 dager før konsultasjonen. 
 10. Egenandel er kr. 386 for personer 16 år og eldre, og kr. 0 for personer under 16 år. Dessuten eventuelt et mindre tillegg for bruk av engangsutstyr. Frikort gjelder hos oss.  Gebyret for uteblivelse fra time eller for sen avbestilling dekkes ikke av folketrygden. Beløpet anses ikke som godkjent egenandel etter bestemmelser gitt med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr 19.om folketrygd § 5-3. Slik betaling vil altså kreves av pasienter som ellers er fritatt for betaling av egenandel, f.eks barn, du har frikort eller er gravid.
 11. Hvis du trenger tolk, gi oss beskjed slik at vi kan hjelpe deg med dette. If you need an interpreter, let us know so we can help you. 

Har du spørsmål eller trenger ytterligere informasjon, er du velkommen til å kontakte resepsjonen vår.